Bir Ön Baskı Yükleyin (Upload a Preprint)

cc-zero.png  Bu Makale Maksimum Yeniden Kullanım İçin CC0 Kapsamında Lisanslanmıştır. 

Ön baskılar, araştırmanızı hızlı bir şekilde paylaşmak, topluluktan geri bildirim almak ve çalışmalarınız için daha geniş bir izleyici kitlesi edinmek için bir yol sunar. OSF Ön Baskılar ve topluluk ön baskı hizmetleri aynı yükleme sürecine sahiptir. Ön baskılar hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ön Baskılar SSS (İngilizce) sayfamızı okuyabilirsiniz.

Tüm ön baskılar, ön baskınızın alıntılanmasına olanak vermek için bir DOI ve kalıcı URL alırlar ve veri veya analiz komut dosyaları gibi ek dosyalar ekleme seçeneğine sahiptirler.

 1. Ön Baskı Ekle
 2. Bir Hizmet Seçin
 3. Dosya
  • Bilgisayarınızdan Yükleyin
  • Mevcut Bir OSF Projesinden Seçin
 4. Yazar Beyanları
  • Kamuya Açık Veriler
  • Ön Kayıtlar
 5. Temel Bilgiler
 6. Disiplin
 7. Yazarlar
  • Kayıtlı Olmayan Bir Yazar Ekleyin
  • Kayıtlı Bir Yazar Ekleyin
  • Yazarları Yeniden Sıralayın
 8. Çıkar Çatışmalarını Açıklayın
 9. Ek Materyaller Ekleyin
  • Mevcut Bir OSF Projesini Bağlayın
  • Yeni Bir OSF Projesi Oluşturun
 10. Oluştur

1. Bir ön baskı ekleyin

İlk olarak, OSF Ön Baskılar veya Topluluk Ön Baskı Hizmeti'ne (İngilizce) gidin.

Ardından “Ön baskı ekle” düğmesini tıklayın.

Gönderim sayfasına yönlendirileceksiniz.

2. Bir Hizmet Seçin

Ön Baskınızı Yüklemek İstediğiniz Ön Baskı Hizmetini seçin. OSF Ön Baskılar Varsayılan Olarak Seçilecektir.

Ardından Kaydet ve Devam Et'e tıklayın.

3. Dosya

PDF dosyası eklemeniz önerilir. Tüm dosya türleri desteklenir ve çoğu tarayıcıda görüntülenebilir hale getirilir. 

Ardından, bilgisayarınızdan veya mevcut OSF projelerinizden birinden ön baskı dosyanızı yükleyin. 

Add a Preprint

Bilgisayarınızdan Yükleyin

Bilgisayarınızdan Yükleyin butonunu tıklayın.

Ön baskı dosyanızı yükleme kutusuna sürükleyip bırakın veya bir iletişim kutusundan bir dosya seçmek için yükleme kutusunun içine tıklayın.

Görüntülenen metin kutusuna ön baskınız için bir başlık girin. Not: Ön baskı dosya adı kalıcıdır ve ön baskı gönderildikten sonra değiştirilemez veya düzenlenemez.

Ardından Kaydet ve devam et'i tıklayın.

Upload a New Preprint

Mevcut Bir OSF Projesinden Seçin

Yüklemek istediğiniz dosya mevcut bir OSF projesinde zaten kayıtlı mı? OSF projelerinizden birinden mevcut bir dosyayı yüklemek için bu seçeneği seçin.

“Mevcut bir OSF projesinden seç” butonuna tıklayın.

Açılır menüden OSF projesini seçin.

Projenin OSF Deposunda saklanan dosyalar görünecektir.

Dosya ağacından dosyayı seçin.

Ardından, "Başlık" alanına ön baskınız için bir başlık girin.

Ardından Kaydet ve devam et'i tıklayın.

4. Yazar Beyanları

Kamuya Açık Veriler

Açık verilerin ve ön kayıtların mevcudiyetine ilişkin yazar beyanları, okuyucular için şeffaflığı artırır ve okuyucuların ön baskınızın dayandığı verileri bulmasını kolaylaştırır.

Açık verilerin mevcudiyetine ilişkin yazar beyanını seçmek için tıklayın. Ön baskınızdaki analizlerde kullanılan verilerden herhangi bir kısmı kamuya açıksa, bunu belirtmek için Mevcut'u seçin.

Kamuya açık veri set(ler)inize ilişkin bağlantı(lar) girmeniz için bir kutu görünecektir. Ön baskınız farklı url'lerde yayınlanan birden fazla veri seti içeriyorsa, daha fazla kutu eklemek için 'artı' simgesini tıklayın. Her kutuya yalnızca bir url yerleştirin.

OSF Preprints | Edit

Hayır seçilirse, yazar ön baskıdaki analizlerle ilişkili verilerin kamuya açık olmadığını beyan etmiş olur. İsteğe bağlı bir metin kutusu görünecektir. Verilerin neden herkese açık olarak yayınlanmadığı veya veriler sınırlı koşullar altında erişilebilirse (örneğin bir veri paylaşım sözleşmesi imzalandıktan sonra) başkalarının verilere nasıl erişebileceği hakkında daha fazla bilgi vermek için bu kutuyu kullanın.

Uygulanabilir değil seçilirse, yazar ön baskıda hiçbir analizin raporlanmadığını ve dolayısıyla potansiyel olarak kamuya açık hale getirilebilecek bir veri olmadığını iddia etmiş olur. 

Ardından Kaydet ve devam et'i tıklayın.

Ön Kayıtlar

Bir ön kayıt için bağlantı(lar) girmeniz için de bir kutu görünecektir. Ön kayıt(lar)ınızın mevcudiyetine ilişkin yazar beyanını seçmek için tıklayın. Ön baskınızla ilişkili herkese açık bir ön kayıt varsa, bunu belirtmek için Mevcut'u seçin.

Farklı URL'lerde birden fazla ön kaydınız varsa, daha fazla kutu eklemek için 'artı' simgesini tıklayın. Her kutuya yalnızca bir url koyun. Ön kayıt(lar)ınızın bir Çalışma Tasarımı mı, Analiz Planı mı yoksa Her İkisi mi olduğunu belirtin.

Hayır seçilirse, yazar, ön baskı ile ilişkili bir ön kaydın kamuya açık olmadığını iddia eder. İsteğe bağlı bir metin kutusu görünecektir. Ön kaydın neden herkese açık olmadığı hakkında daha fazla bilgi vermek için bu kutuyu kullanın.

Uygulanabilir değil seçilirse, yazar, ön baskıda veri toplama, çıkarma veya analiz raporlanmadığından bir ön kaydın uygulanabilir olmadığını iddia eder.

Ardından Kaydet ve devam et'i tıklayın.

5. Temel Bilgiler

Ardından, "Temel Bilgiler" bölümünü doldurun: bir lisans seçin, bir yayın DOI'si (varsa) girin, orijinal yayın tarihini (varsa) ekleyin, anahtar sözcükleri ekleyin ve bir özet sunun.

Ardından Kaydet ve devam et'i tıklayın.

6. Disiplin

Ön baskınıza disiplinler eklemek, çalışmanızın keşfedilebilirliğini artıracaktır. Disiplin listesi ön baskı hizmetine göre değişiklik gösterecektir.

Ön baskınıza karşılık gelen en az bir disiplin seçin.

Ardından Kaydet ve devam et'i tıklayın.

7. Yazarlar

Tüm ortak yazarlara varsayılan olarak okuma+yazma izinleri verilir. Farklı izin seviyeleri şunlardır:

 • Okuma: Yazar ön baskıyı görüntüleyebilir ancak düzenleme iznine sahip değildir.
 • Okuma + Yazma: Yazar ön baskıyı görüntüleyebilir ancak düzenleme iznine sahip değildir. Yazar ek dosyalar ekleyebilir.     
 • Yönetici: Yazar, ön baskıyı görüntüleyebilir ve düzenleyebilir, ek dosyalar ekleyebilir ve yazarları ve izinleri yönetebilir.

Ortak yazarın ön baskı hizmetinde bir hesabı yoksa, kayıtlı olmayan bir kullanıcı olarak eklenebilir. Ortak yazarın zaten bir hesabı varsa, kayıtlı kullanıcı olarak eklenebilir.

Kayıtlı Olmayan Bir Yazar Ekle

Ortak yazarınızın ön baskı hizmetinde bir hesabı yoksa bu seçeneği kullanın.

Arama kutusuna ortak yazarınızın adını yazın, ardından büyüteç düğmesini tıklayın.

Arama kutusunun altındaki e-posta adresiyle yazar ekle düğmesini tıklayın.

Ardından, ortak yazarınızın adını "Tam Ad" alanına ve e-posta adresini "E-posta" alanına girin.

Ardından Ekle'yi tıklayın.

Add Author By Email

Ortak yazarınız eklenecektir.

Ardından, izinlerini seçin ve "Alıntı" sütunundaki kutuyu işaretleyerek veya işaretini kaldırarak alıntılarda görünüp görünmeyeceklerini seçin.

Kayıtlı Yazar Ekle

Ortak yazarınızın ön baskı hizmetinde bir hesabı varsa bu seçeneği kullanın.

Ortak yazarınızın adını veya OSF Profil Bilgilerini (ORCiD ID, Twitter kullanıcı adı, GitHub kullanıcı adı vb.) arama kutusuna girin, ardından büyüteç düğmesini tıklayın.

Arama sonuçlarında adlarını bulun ve adlarının yanındaki Ekle düğmesini tıklayın.

Ortak yazarınız eklenecektir.

Ardından, izinlerini seçin ve "Alıntı" sütunundaki kutuyu işaretleyerek veya işaretini kaldırarak alıntılarda görünüp görünmeyeceklerini seçin.

Yazarları Yeniden Sırala

Yazarlarınızın "Yazarlar" listesinde görünme sırası, atıflarda görünecekleri sıradır.

Yazarları yeniden sıralamak için üç çubuklu simgeye tıklayın, ardından yazarları doğru sıraya sürükleyip bırakın.

Çıkar Çatışması (Conflict of Interest; ÇÇ) açıklamaları okuyucular için şeffaflığı artırır. ÇÇ beyanı, bu ön baskı için listelenen tüm yazarlar adına yapılır. Potansiyel çıkar çatışması örnekleri şunları içerir: hizmet bedeli, hibe, konuşma ücretleri, istihdam, danışmanlıklar, hisse sahipliği, uzman tanıklığı ve patentler veya lisanslar gibi konularda finansal dahil/katılım. ÇÇ'ler ayrıca kişisel veya profesyonel ilişkiler gibi finansal olmayan çıkarları veya bu ön baskıda tartışılan konu veya materyallerle ilgili önceden var olan inançları da içerebilir.

Bu ön baskı için belirteceğiniz bir çıkar çatışması beyanınız var mı? Herhangi bir çıkar çatışmasını (ÇÇ) ifşa etmek için Evet'i seçin.  

OSF Preprints | Submit

Bir metin alanı görünecektir. İlgili tüm ÇÇ'leri bu bölüme dahil edin.

OSF Preprints | Submit

Hayır seçilirse, yazarlar ÇÇ olmadığını iddia ederler.

OSF Preprints | Submit

Ardından Kaydet'e tıklayın ve devam

OSF Preprints | Submit

9. Ek materyaller ekleyin 

Ön baskınızla birlikte eklemek istediğiniz ek materyalleriniz var mı? Dosyalar zaten bir OSF projesinde saklanıyor mu? Yoksa materyalleri daha sonra mı yüklemek istiyorsunuz? Ek materyaller eklemek için iş akışlarından birini seçin.

Ardından, ön baskınıza bağlanacak bir OSF projesinde depolyarak ek malzemeleri ön baskınıza ekleyebilirsiniz.

Mevcut Bir OSF Projesini Bağlayın

Ek materyalleriniz zaten mevcut bir OSF projesinde saklanıyorsa bu seçeneği seçin.

Mevcut bir OSF projesini bağla düğmesini tıklayın.

Ardından açılır menüden bir proje seçin ve Kaydet ve devam et'e tıklayın.

Yeni Bir OSF Projesi Oluşturun 

Yeni bir OSF projesi oluştur düğmesine tıklayın.

Projeye varsayılan bir başlık verilecektir. Başlık, "Proje başlığı" alanından değiştirilebilir.

Ardından Kaydet ve devam et'i tıklayın.

10. Oluştur

Sayfanın altındaki talimatları okuyun ve ardından Ön baskı oluştur düğmesini tıklayın.

Share Your Preprint

Ön baskıyı paylaşmak istediğinizi onaylamanızı isteyen bir onay kutusu görünecektir.

Bu kutuda Oluştur düğmesini tıklayın.

Ön baskınız seçilen ön baskı hizmetine yüklenecektir. Paylaştıktan sonra bir onay e-postası alacaksınız. 

Ortak yazarlarınız, ön baskıya eklendiklerini bildiren bir e-posta alacaklardır.

Bir baskı öncesi hizmeti, bir denetleyicinin ön baskınızı inceleyip kabul veya ret ettiği bir ön veya son denetleme sürecine sahip olabilir. Ön baskınız denetlendiğini belirten bir "beklemede" durumunda olacaktır. Daha detaylı bilgi için Denetlenen Bir Ön Baskı Hizmetine Gönderme(İngilizce) bölümünü inceleyin.


Sonmez, F. (2023, May 9). Phase 1: Getting Started Help Guides (Turkish). Retrieved from osf.io/z2ts5

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.