Proje Oluştur (Create a Project)

cc-zero.png   Bu Makale Maksimum Yeniden Kullanım İçin CC0 Kapsamında Lisanslanmıştır. 

OSF projeleri, OSF'nin desteklediği en büyük sınıflandırma biçimidir. Bir proje; bir deney, bir laboratuvar grubu veya bir makale olabilir; katkıda bulunan üyeleri ve dosyaları veya açıklayıcı metinleri/görüntüleri olan her şey olabilir.

  1. Yeni Bir Proje Oluşturun Bir
  2. Bir Başlık Girin
  3. Bir Kurumsal Mensubiyet/Bağlantı Ekleyin (İsteğe Bağlı)
  4. Bir Depolama Konumu Seçin
  5. Bir Açıklama Girin
  6. Projenizi Tamamlayın

Yeni proje oluştur

OSF'de oturum açın, ardından panonuzdaki Yeni proje oluştur butonunu tıklayın.

Your Dashboard

"Yeni proje oluştur" açılır sekmesi görünecektir.

The \

2. Bir Başlık Girin 

"Başlık" Alanına Projeniz İçin Bir Başlık Girin.

Name and Affiliate Your Project

3. Bir kurumsal mensubiyet/bağlantı ekleyin (isteğe bağlı)

OSF'ye kurumsal bir portal üzerinden giriş yaptıysanız, yeni projeler varsayılan olarak kurumla bağlantılı olarak oluşturulacaktır.

OSF hesabınızla ilişkili kurumlar varsayılan olarak seçilecektir. Projenizi kurumsal bağlantı olmadan oluşturmak için kurum seçimini kaldırın.

Name and Affiliate Your Project

4. Bir depolama konumu seçin

Ardından, "Depolama konumu" açılır menüsüne tıklayın ve listeden bir konum seçin (küresel konumunuz varsayılan olarak ayarlanacaktır):

  • Amerika Birleşik Devletleri
  • Kanada - Montréal
  • Almanya - Frankfurt

Bir açıklama girin veya şablon olarak kullanmak için bir proje seçin (isteğe bağlı)

Daha Fazla düğmesini tıklayın, bir açılır menü görünecektir.

"Açıklama" alanına projenizin bir özetini girin.

Yeni projenizi mevcut projelerinizden birini temel alarak yapılandırmak için menüden projeyi seçin (içeriğin değil, yalnızca proje yapısının bir kopyası oluşturulacaktır).

Enter a Description

Projenizi tamamlayın

Ardından, Oluştur butonuna tıklayın.

Projeniz oluşturulacaktır.

"Projeye Genel Bakış" sayfanıza gitmek için açılır sekmedeki “Yeni projeye git” butonunu tıklayın.

Go to Your New Project

"Projeye Genel Bakış" sayfası projenizin ana görünümüdür. Buradan projenizin açıklamasını okuyabilir, Wiki'ye (İngilizce) erişebilir, dosya yükleyebilir, Etiket Ekleyebilir (İngilizce) ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

The \


Sonmez, F. (2023, May 9). Phase 1: Getting Started Help Guides (Turkish). Retrieved from osf.io/z2ts5

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.